Prekių katalogas
Krepšelis

Grąžinimas ir garantija

Grąžinimas

1. Nuotolinės prekybos sutartį sudaręs Vartotojas, nenurodydamas jokios priežasties, gali atsisakyti sutarties per 14 dienų pateikdamas atitinkamą pareiškimą. 

2. Terminas atsisakyti Pardavimo sutarties pasibaigia praėjus 14-ai dienų nuo tos dienos, kai Klientas įsigyja Prekes. 

3. Norėdamas atsisakyti sutarties, Vartotojas privalo informuoti Pardavėją apie savo sprendimą atsisakyti sutarties pateikdamas prašymą Pardavėjo elektroninio pašto adresu: klientams@homeabc.lt. 

4. Sutarties atsisakymo atveju Pardavėjas grąžina Vartotojui visus gautus mokėjimus už grąžintas prekes. Jeigu grąžinamos ne visos užsakytos prekės grąžinimo pinigų suma perskaičiuojama taikant Vartotojo pasiliktoms prekėms kainą ir pristatymo mokestį. Pinigai Vartotojui grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Prekės buvo grąžintos Pardavėjo nurodytu adresu ir Pardavėjas turėjo realią galimybę įvertinti grąžinamas prekes.

5. Klientas grąžina Prekes Pardavėjo nurodytu adresu.  Pardavėjas gali pats atsiimti grąžinamas prekes iš Kliento savo iniciatyva (pvz., dėl Prekių dydžio);

6. Klientas grąžina prekes laikydamasis šių sąlygų:

prekės privalo būti atsiųstas originalioje pakuotėje. Pakuotė turi būti nepažeista. Pakuotės atidarymas, taip kaip numatyta gamintojo, būtinas prekės apžiūrėjimui neskaitomas pakuotės pažeidimu;

prekės turi būti, nepažeistos, be naudojimo žymių;

prie prekių turėtų būti pridėtas pardavimo dokumentas;

7. Klientas padengia prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas arba siučia/pristato prekes savo sąskaita.

8. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties negalioja, jei parduotos prekės yra pagamintas pagal vartotojo asmeninį pasirinkimą, specifikacijas arba skirtas patenkinti jo individualius poreikius.


Garantinis

1. Pardavėjas privalo pateikti Vartotojui daiktą, kuriame nėra defektų. 

2. Pardavėjas yra atsakingas už naujos prekės defektus ir gamyklinį prekės broką, jei jis nustatomas per dvejus metus nuo Prekės pristatymo Vartotojui dienos. Mechaniniai pažeidimai, natūralus prekės nudevėjimas, prekės pokytis dėl aukštos temperatūros, ilgalaikio šviesos poveikio ar drėgmės nėra laikomas prekės defektu ar broku. 

3. Vartotojo ir Pardavėjo teisės ir pareigas, taikomos pagal Civilinio kodekso nuostatas. 

4. Pardavėjas atleidžiamas nuo garantinių įsipareigojimų, jei Klientas apie prekės trūkumą žinojo sudarydamas pardavimo sutartį. 

5. Vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal garantiją, jei esamas prekės trūkumas ar defektas yra menkavertis. 

6. Vartotojui išduotų Prekių išorinės išvaizdos nežymūs skirtumai, lyginant su Internetinėje parduotuvėje grafiškai pateiktų Prekių (to paties tipo, prekės ženklo ir modelio) išvaizda, kuri gali atsirasti dėl įvairių Vartotojo monitoriaus nustatymų, apšvietimo sąlygų ir kitų priežasčių, negali būti skundo pagrindu. 

7. Pretenzijoje apie prekės (-ių) trūkumus turėtų būti nurodyta: Kliento vardas ir pavardė, kuo detalesnis neatitikimo aprašymas, trūkumų turinčių prekių nuotrauka ar video. Aprašymas turėtų būti išsiųstas el. Paštu šiuo adresu klientams@homeabc.lt .

8. Vartotojas, kuris naudojasi garantijos teisėmis, privalo Pardavėjo sąskaita pristatyti trūkumų turinčią prekę (-es) Pardavėjo nurodytu adresu arba Pardavėjas turi teisę atvykti savu transportu pasiimti prekės (-ių). 

9. Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų atsako į Vartotojo prašymą. Atsakymas į skundą siunčiamas Vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitu Vartotojo nurodytu būdu.

10. Pardavėjui atmetus skundą kaip nepagrįstą Pardavėjas susisiekia su Vartotoju telefonu arba skunde nurodytu elektroninio pašto adresu, informuodamas jį apie sprendimą ir galimybę siųsti prekę Vartotojui, Vartotojo sąskaita. Vartotojas per 14 dienų turi priimti arba su Pardavėju suderintais būdais atsiimti grąžinamas prekes. Praėjus šiam terminui, Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėjui sandėliavimo išlaidas, arba utilizuoti prekę (-es) ir apmokestinti utilizavimo išlaidas Pirkėjui. Pardavėjui utilizavus prekę (-es) Pardavėjas nekompensuoja prekių įsigijimo kainos ir iš to kilusių mokesčių Klientui. 

11. Pardavėjui atmetus Pirkėjo skundą, bet Pirkėjui nesutinkant su priimtu Pardavėjo sprendimu, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Ne Maisto Prekių Kokybės Inspekciją, Vartotojų Teisių Tarnybą, ar kitas kontroliuojančias institucijas.

Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui. Naudodamiesi šiuo tinklapiu, taip pat ir patekę iš kito tinklapio jūs sutinkate su slapukų naudojimu.